Mail redirects چاپ


برای انتقال خودکار ایمیل به آدرس دیگر پس از ورود به صفحه اصلی کنترل پنل پلسک

در قسمت Mail گزینه را انتخاب کنید

 

 

 

 

 

 

سپس گزینه Redirect را فعال نمایید و آدرس پست الکترونیکی که مایلید نامه ها به آن انتقال یابد را وارد کنید

 

 

پس از انجام این عملیات، آن را تایید کنید

 

 


آیا این پاسخ مفید بود؟

  • 0
« بازگشت