نمایندگی هاست لینوکس

RESS10

10 گیگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهیانه نامحدود
سایر امکانات نامحدود
DNS اختصاصی
-----------------------------------

  • نامحدود تعداد ایجاد هاستینگ
  • Whm/Cpanel کنترل پنل
RESS20

20 گیگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهیانه نامحدود
سایر امکانات نامحدود
DNS اختصاصی

  • نامحدود تعداد ایجاد هاستینگ
  • Whm/Cpanel کنترل پنل
RESS5

5 گیگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهیانه نامحدود
سایر امکانات نامحدود
DNS اختصاصی

  • نامحدود تعداد ایجاد هاستینگ
  • Whm/Cpanel کنترل پنل
RESS50

50 گیگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهیانه نامحدود
سایر امکانات نامحدود
DNS اختصاصی

  • نامحدود تعداد ایجاد هاستینگ
  • Whm/Cpanel کنترل پنل